поддержка PHP 7

Під керівництвом доктора психологічних наук, професора Романа Володимировича Павелківа на кафедрі сформувався згуртований високопрофесійний колектив. До його складу входить 15 науково-педагогічних працівників, у тому числі два доктори наук (Павелків Р.В., Петренко О.Б.), три професори (Павелків Р.В., Безлюдна В.І., Петренко О.Б.), вісім кандидатів психологічних наук (Корчакова Н.В., Назарець Л.М., Назаревич В.В., Осьмак Л.П., Кулаков Р.С., Немеш О.М. Созонюк О.С., Яцюк Н.О.,), один кандидат педагогічних наук (Безлюдна В.І.), два старших викладача (Цуканова М.С., Кириченко Н.А.) та два викладача (Одолінський В.Г., Піонтковська Д.В.). Вчені звання і ступені мають 76 відсотків викладачів кафедри.


Павелків Роман Володимирович

Завідувач кафедри вікової та педагогічної психології, доктор психологічних наук, професор, Відмінник освіти України, Заслужений працівник освіти України, директор Інституту психології та педагогіки РДГУ, проректор РДГУ, академік Академії наук Вищої школи України.

Професор Павелків Р.В. є членом Спеціалізованих вчених рад НПУ ім. М.П.Драгоманова (Д 26.053.10) та Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України (Д 26.453.02) по захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Під його керівництвом захищено більше 10 дисертаційних робіт.

Павелків Роман Володимирович є відповідальним редактором збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету «Психологія: реальність і перспективи» ( Серія КВ № 18713-7513Р);  членом редакційних колегій фахових видань:

  • науково-методичного журналу „Нова педагогічна думка” Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 
  • збірника наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету „Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти” ;
  • збірника наукових записок Національного університету „Острозька академія”, серія „Психологія і педагогіка”.

Організаторська та наукова діяльність Романа Володимировича Павелківа отримала визнання, яке підтверджується рядом нагород: почесна грамота Верховної Ради України, почесна грамота АПН України, почесні грамоти МОН України, диплом Міжнародної академії рейтингових технологій та соціології “Золота фортуна”, медаль “Трудова слава” у номінації “За вагомий внесок у справу розбудови України та високий професіоналізм”, нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» за значні заслуги в розвитку освіти.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З.Мануїльського (викладач дошкільної педагогіки і психології та методист дошкільного закладу, 1981).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук "Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у молодшому шкільному віці".

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Історія психології, загальна психологія.


Безлюдна Валентина Іванівна

Кандидат педагогічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології.

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського (викладач педагогіки та психології (дошкільної), 1976).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Взаємодія дитячого садка і сім’ї в педагогічній корекції стосунків дітей дошкільного віку”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: вікова психологія, психологічне консультування.


Петренко Оксана Борисівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського (практичний психолог в галузі народної освіти, 1993р).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук “Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)”

Основні навчальні дисципліни, які викладає: гендерна психологія, психологія комунікації, соціально-психологічні аспекти масової комунікації, основи паблік рілейшенз.


Корчакова Наталія Вікторівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (вчитель початкових класів та біології, 1997р), Рівненський державний гуманітарний університет (практичний психолог в закладах освіти, 2013)

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: соціальна психологія, конфліктологія, сексологія.


Назаревич Вікторія В'ячеславівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський економіко-гуманітарний інститут (вчитель початкових класів, практичний психолог, 1999).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “«Психологічні особливості корекції поведінки соціально дезадаптованих дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку»

Основні навчальні дисципліни, які викладає:психічна депривація, психологія управління, психологія лікувальної взаємодії.


Назарець Людмила Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту "Слов’янський університет" (психолог, викладач психології, 2001).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Особливості емоційної регуляції в формуванні пізнавальних інтересів підлітків".

Основні навчальні дисципліни, які викладає: педагогічна психологія, психологія особистості,

психологічні основи сучасного навчання.


Созонюк Ольга Степанівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (вчитель початкових класів і музики. 1996), Рівненський державний гуманітарний університет (практичний психолог в закладах освіти2013).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: методика викладання у вищій школі, актуальні проблеми психологічної науки, психопрофілактика та психогігієна, психологія вищої школи.


Яцюк Наталія Олександрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, (практичний психолог в закладах освіти, 2000).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук "Особливості моральної рефлексії у молодшому шкільному віці".

Основні навчальні дисципліни, які викладає: психологія розвитку,  вікова психологія,

організація діяльності психологічних служб.


Осьмак Любов Петрівна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Київський національний університет ім. Т. Шевченка (викладач психологічних наук, психолог, 1985).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: Основи наукових досліджень, методика проведення психологічної експертизи в різних галузях.


Кулаков Руслан Станіславович

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (практичний психолог в закладах освіти, вчитель основ правознавства, 2000).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Особливості становлення самооцінки та рівня домагань старшокласників як психологічних детермінант їх професійного самовизначення”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: психологія масової поведінки, психологія міжособистісних стосунків, основи менеджменту.


Немеш Олена Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (викладач математики та основ інформатики, 1999).

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук “Психологічні умови застосування комп’ютерних засобів в процесі навчання іноземної мови ( на матеріалі дослідження студентів немовних факультетів”.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: вікова та соціальна психологія, соціальна психологія.


Цуканова Марія Степанівна

Старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника  (вихователь, методист, вчитель етики і психології сімейного життя, 1987).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: юридична психологія,  соціальна робота, психологія важковиховуваних дітей.


Кириченко Наталія Анатоліївна

Старший викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний педагогічний інститут (практичний психолог, 1996)

Основні навчальні дисципліни, які викладає: педагогічна психологія, соціальна психологія.


Одолінський Віктор Герасимович

Викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог, 2001).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: психологія самосвідомості, психологія здібностей, психологічні особливості соматично хворих людей.


ПІОНТКОВСЬКА ДІАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка (психолог, викладач вищого навчального закладу, 2009).

Основні навчальні дисципліни, які викладає: педагогічна психологія, сексологія.


Осипчук Ольга Павлівна

Старший лаборант кафедри вікової та педагогічної психології

Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет (психолог, викладач психології, 2011).

Back to top