поддержка PHP 7

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку проблеми розвитку моральної свідомості та самосвідомості в дитячому віці. У руслі даної проблематики кафедра виконала два наукові проекти:

“Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (державний реєстраційний номер – 0106U000636), результати якого знайшли відображення у колективній науковій монографії (2006-2008рр.)

Просоціальна поведінка як передумова морального становлення особистості” (державний реєстраційний номер – 0112U002043), який спрямований на розкриття унікально-значущої форми соціальної поведінки людини, спрямованої на безкорисну підтримку оточуючих, розвиток альтруїстичних тенденцій у структурах людської психіки і поведінки, готовність діяти на користь інших людей.(2012-2013рр.).

На даний час кафедрою розробляється новий науковий проект “Моральні основи соціалізації особистості”, який спрямований на розкриття моральних основ головного соціального процесу налагодження взаємодії між особистістю і соціальним середовищем, долучення індивіда до загальнолюдських цінностей, його включення у загальний соціальний контекст.

Належний рівень кадрового забезпечення дозволив вирішити питання про відкриття на базі Рівненського державного гуманітарного університету магістратури за напрямком «Психологія» та аспірантури за спеціальністю 19.00.07 - «Педагогічна та вікова психологія».

З 2010 року кафедрою здійснюється прийом профільного іспиту кандидатського мінімуму.

Викладацька діяльність членів кафедри постійно поєднується з розробкою навчально-методичних матеріалів, написанням підручників, навчальних посібників, наукових статей. Бібліотеки навчальних закладів України збагатилися:

  • монографіями “Розвиток моральної свідомості у дитячому віці” (авт. Р.В. Павелків), “Просоціальний розвиток особистості” (авт. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), “Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис” (за ред. Р.В. Павелків, Н.В. Корчакова), “Гендерні підходи до освіти та виховання в історії вітчизняної школи і педагогіки (ХХ століття)” (авт.О.Б. Петренко);
  • підручниками “Загальна психологія” (авт. Р.В. Павелків), “Вікова психологія” (Р.В. Павелків);
  • посібниками “Педагогічна психологія” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Дитяча психологія” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу” (Р.В. Павелків у співавторстві), “Гендерна психологія. Практикум.” (авт.О.Б. Петренко), “Гендерні відмінності та їх врахування в сучасному соціокультурному просторі України” (авт.О.Б. Петренко).

Загальний обсяг наукової продукції кафедри щорічно складає до 1000 сторінок.

Кафедра виступає ініціатором проведення науково-практичних конференцій. Зокрема разом із спорідненими кафедрами університету лише в останні роки проведено  Міжнародну науково-практичну конференцію з питань гендерної проблематики (2003 р.), шість Всеукраїнських науково-практичних конференцій, присвячені психологічним аспектам розвитку моральної свідомості та самосвідомості, розвитку життєтворчості особистості (2004 р., 2005р, 2007р., 2008р., 2010р.), розвитку професійної ідентичності у процесі вузівського навчання (2011 р.), та розвитку просоціальної стратегії як основи морального становлення особистості (2013р.).

Для розміщення наукових повідомлень кафедра ініціювала відкриття наукового часопису РДГУ “Психологія: реальність і перспективи”.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з центральними науковими установами країни — Науково-дослідним інститутом психології ім.Г.С.Костюка, Інститутом проблем виховання АПН України, спорідненими кафедрами вузів Києва, Луцька, Одеси, Харкова, Житомира, Ніжина. Тісні зв’язки підтримуються з Національним університетом «Острозька Академія», кафедрою психології Рівненського інституту слов’янознавства Київського славістичного університету, кафедрою філософії Національного університету водного господарства та природокористування. Кафедра співпрацює з Рівненським обласним центром практичної психології і соціальної роботи РОІП, управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненською міською соціальною службою молоді, центром профорієнтації обласного центру зайнятості, центром психічного здоров'я населення, поліклінікою ВОЗ УВС України. Викладачі кафедри часті гості у педагогічних колективах коледжів, загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ м. Рівного та області. Вони беруть участь у методичних об’єднаннях, круглих столах, засіданнях експертних комісій.  

Творча атмосфера колективу відбилася у девізі кафедри «Робота — найкращий спосіб насолоджуватися життям».

Колектив кафедри вікової та педагогічної психології РДГУ відкритий до спілкування, обміну досвідом  та співпраці.

Back to top