поддержка PHP 7

Навчальна лабораторія
«Інтерактивних та проективних форм навчання психологів»
психолого-природничого факультету РДГУ
кафедри вікової та педагогічної психології

При кафедрі вікової та педагогічної психології створена лабораторія інтерактивних та проективних форм навчання психологів.

Завдання лабораторії:

 1. розробка методичного забезпечення системи інтерактивного і проективного вивчення психологічних характеристик особистості;
 2. вивчення в процесі навчання проективних та інтерактивних показників та чинників для забезпечення якості освіти підготовки психологів ;
 3. розробка проективних і інтерактивних схем аналізу особистості на різних вікових етапах та під впливом різних соціальних умов;
 4. організація і проведення проективної діагностики студентів і викладачів;
 5. розробка та апробування системи комплексного проективного;
 6. розробка проективних методик самодіагностики студентів за результатами тестування, самостійної роботи тощо;
 7. підготовка пропозицій щодо формування планів видань (придбань) наукової, навчальної та методичної літератури на основі аналізу науково-методичного забезпечення якості освіти;
 8. підготовка і проведення науково-практичних, навчально-методичних конференцій, семінарів та видання матеріалів доповідей;
 9. підготовка матеріалів, критеріїв оцінювання проективної діагностики особистості;
 10. участь у виконанні науково-дослідних проектів за відповідною  тематикою, зокрема, у грантових дослідженнях;
 11. підготовка щорічного звіту за підсумками роботи лабораторії ;
 12. проведення видавничої діяльності та надання інформаційно-консультативних послуг;
 13. вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності та реалізації проективних досліджень;
 14. взаємодія та співпраця з провідними ВНЗ, МОН України;
 15. наукові розвідки щодо перспектив проективного вивчення особистості;
 16. розробка та впровадження технологій інтерактивних та проективних форм навчання.

Організаційна структура лабораторії

Структура і штатний склад лабораторії формується на функціональній основі:

 • завідувач лабораторією;
 • проблема група студентів;
 • кабінет впровадження сучасних інтерактивних та проективних технологій підготовки психологів.

Схема функціонування лабораторії представляє наступні напрями:

 • організаційно-адміністративний;
 • діагностично-аналітичний;
 • інноваційно-інформаційний.

Back to top